top of page

Havsfilosofen

Sven Yrvinds inre resa över världshaven

Poster for the documentary film Philosopher of the Sea with Swedish adventurer Sven Yrvind

Havsfilosofen - Se den nu!

Sven Yrvind, en svensk seglare och äventyrare, har vid 83 års ålder fått ett världsomfattande erkännande för sina soloexpeditioner till havs. Under de senaste fem åren har vi noga följt Yrvind när han konstruerar sin båt och förbereder sig för att segla över öppet hav och täcka en sträcka på cirka 15 000 sjömil från Irland till Nya Zeeland, vilket beräknas ta 300 dagar. Trots kritik från vissa personer som ser hans projekt som ett vårdslöst företag anser Yrvind att han är en av de få rationella individerna i världen. Den verkliga utforskningen bakom denna resa är dock mycket djupare och fokuserar på hur vi väljer att leva våra liv.

Priser & nomineringar:

Mars 2023 - Stockholm City Film Festival - Best Documentary

April 2023 - Tokyo Lift Off Festival - Official Selection

Maj 2023 - Scandianvian International Film Awards - Honorable Mention

Maj 2023 - Toronto Lift Off Festival - Official Selection

Tokyo_Lift_Off_SoMe.jpg

Havsfilosofen

Är det en film om segling?

Havsfilosofen handlar inte huvudsakligen om segling, filmen väcker frågan om vilken typ av liv vi väljer att leva. Dokumentären tar även upp de psykologiska såväl som filosofiska frågorna en 83-årig äventyrare ställs inför när han närmar sig de sista åren av sitt liv.

Sven Yrvind from the film Philosopher of the Sea produced by The Motor Moving Pictures AB

Empower
Growth

Swedish adventurer and sailor Sven Yrvind before departing from Norway in the docuemantary film Philosopher of the Sea produced by The Motor Moving Pictures AB

Vem är Havsfilosofen?

Sven Yrvind, 83 år, har blivit en svensk världskändis genom sina ensamseglingar över världshaven.Under fem år får vi på nära håll följa hur Sven Yrvind bygger sin båt och förbereder strapatsen att ensam på havet låta vindarna ta honom mellan Irland och Nya Zeeland, en resa på nästan 2000 mil över öppet hav. Resan beräknas ta 300 dygn. Många menar att 83-åringens projekt är galenskap, men Yrvind själv tror snarare att han är en av få sansade personer som lever idag.

Director Andreas Eidhagen and adventurer Sven Yrvind during filming of the documentary Philosopher of the Sea
Dawn in Dingle Ireland from the documentary film Philosopher of the Sea procued by The Motor Moving Pictures AB

Långfilmsdokumentär

Regissör Andreas Eidhagen och Sven Yrvind

Philosopher of the Sea regisserades och klipptes av Andreas Eidhagen som menar att dokumentären inte bara visar de fysiska hindren som åldern för med sig, utan också de psykologiska såväl som filosofiska frågor som en 83-årig äventyrare ställs inför när han närmar sig de sista åren av sitt liv. liv. Genom Yrvinds egna och sina vänners berättelser får vi en förståelse för hans bakgrund och vad som fick honom att välja denna väg i livet – som en eremit i havet på distans från det konventionella samhället.

Var kan jag se den?

Havsfilosofen finns nu på Viaplay

The Motor Moving Pictures startade produktionen av Havsfilosofen våren 2017. Den finns att se sedan 17 mars på Viaplay. 

Havsfilosofen regisseras av Andreas Eidhagen på The Motor. Producent på The Motor är Annika Gritti. Exekutiv producent på Viaplay Group är Magnus Coinberg. Filmen är producerad av The Motor Moving Pictures AB och samproducerad av Claes Helander AB.

Dokumentära film- och tv-produktioner
Havsfilosofen är vår första långfilmsproduktion. För mer information om våra samproduktioner och andra samarbeten (eftersom alla inte är tillgängliga för allmänheten) vänligen ta kontakt med oss. 

bottom of page